Informatie 2023 volgt zo spoedig mogelijk

2022:

Op zondag 5 juni vindt de 36e editie van de triathlon in Huizen plaats, dit jaar voor de tweede keer onder de naam: TRI HUIZEN. Deze triathlon wordt georganiseerd door TRI HARD Series en in samenwerking met Stichting Triathlon Huizen. Een mooi sportevenement op een gedeeltelijk nieuw fietsparcours door Huizen. Net als in 2021 vinden de start en finish vlakbij uw huis plaats. 

Via deze pagina informeren wij u over het evenement en de eventuele gevolgen voor u als bewoner, werknemer en/of ondernemer. De organisatie van TRI HUIZEN is in overleg en met instemming van de gemeente, provincie en andere belanghebbenden ingevuld. Middels deze pagina informeren wij u over de mogelijke hinder die u kunt ervaren en verwijzen wij naar onze contactgegevens voor verdere vragen

Gewijzigde verkeerssituatie

Algemeen

In verband met de veiligheid van de deelnemers en overige weggebruikers geldt op sommige plaatsen een afsluiting. Tijdens het evenement is van 10.30 tot 17:30 uur een gewijzigde verkeerssituatie van kracht. We vragen u hier rekening mee te houden. De afsluitingen en omleidingen worden ter plekke met de bekende gele borden aangegeven. Volg hiervoor de instructies van de verkeersregelaars. 

Nautisch Kwartier

De IJsselmeerstraat is afgesloten en De Bestevaer is afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de Havenstraat. Op de Havenstraat wordt de normaliter geldende éénrichtingsverkeersituatie opgeheven en verkeer van beide kanten toegestaan. Hiermee is het gebied (beperkt) bereikbaar voor bewoners van het Nautisch Kwartier en bezoekers van bedrijven zoals Coronel, Fletcher Hotel en Porterhouse. Bent u bewoner van het Nautisch Kwartier en mocht u noodzaak zien om met de auto weg te gaan, zou u dan de dag ervoor niet willen parkeren op de IJsselmeerstraat, maar op de achterliggende wegen. Bij het wegrijden volgt u dan de instructies van de aanwezige verkeersregelaars. U kunt onze verkeersregelaars altijd vooraf even raadplegen als u dat wenst. Zij helpen en begeleiden u gedurende de tijd dat de maatregelen actief zijn. U dient hierbij rekening te houden met mogelijke vertraging. Blijft uw auto de gehele dag staan aan de IJsselmeerstraat? Plaats dan de door ons ontvangen ontheffing zichtbaar achter het ruit van de auto, de wegsleepregeling geldt dan niet voor u.

Bestevaer en Karel Doormanlaan (Westereng)

Bewoners aan de westkant van de Karel Doormanlaan kunnen via de Jacob van Heemskerkstraat de Karel Doormanlaan oversteken en verder de omleidingsroute volgen.

Ook is er een tweede ontsluiting via de Bierweg/Estrikweg.

Driftweg (loopparcours)

De rotonde Driftweg / Bestevaer is afgesloten. U kunt via de Jacob van Heemskerkstraat de Karel Doormanlaan oversteken. Mocht u noodzaak zien om met de auto weg te gaan, volgt u dan de instructies van de aanwezige verkeersregelaars. U kunt onze verkeersregelaars altijd vooraf even raadplegen als u dat wenst. Zij helpen en begeleiden u gedurende de tijd dat de maatregelen actief zijn. U dient hierbij rekening te houden met mogelijke vertraging. 

Omgeving Naarderstraat

In verband met de veiligheid van de deelnemers en de overige weggebruikers zal de weg waarover het fietsparcours (zoveel mogelijk) verkeersvrij gemaakt worden. Het fietsparcours voert langs uw huis of uw huis is alleen bereikbaar via het fietsparcours, dus wij zullen u op de wedstrijddag aan de gewijzigde verkeerssituatie herinneren d.m.v. een stukje afzetlint of een dranghek bij uw oprit. 

Om grote hinder te voorkomen, raden wij u aan om op zondag 5 juni niet met de auto weg te gaan. Mocht u toch noodzaak zien om met de auto weg te gaan, bel dan minimaal 15 minuten voor vertrek het volgende telefoonnummer: 06-44043875, en neem deze brief mee. Een van de motards zal u over het fietsparcours begeleiden richting de Huizerstraatweg. U krijgt instructies over de route om het parcours over te steken of te verlaten. Op het parcours is de rijrichting altijd met de fietsers mee. U dient hierbij rekening te houden met mogelijke vertraging. 

We verzoeken u ook eventuele bezoekers te vragen niet op het parcours te parkeren en een route te kiezen die niet via het fietsparcours voert. Door deze werkwijze proberen we de hoeveelheid auto’s op het fietsparcours te beperken en de veiligheid te vergroten. 

Wilt u of uw bezoek aankomen op de Naarderstraat, dan is dit mogelijk via de aanrijroute Nieuwe Bussumerweg -> LA Ericaweg -> RA Berkenlaantje -> LA Bierweg -> (oversteek parcours) -> Estrikweg -> LA Jagersweg -> LA Van Hoorns Houtweg -> RA Naarderstraat. Ook in dit geval vragen we dan minimaal 15 minuten voor vertrek het volgende telefoonnummer te bellen: 06-44043875, en neem deze tekst mee. Een van de motards zal u over het fietsparcours begeleiden richting de Naarderstraat. Op het parcours is de rijrichting altijd met de fietsers mee. U dient hierbij rekening te houden met mogelijke vertraging. 

Veiligheid

Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op om ieders veiligheid te waarborgen.
Let op: de fietsers rijden tussen de 30 en 60 km per uur! Houd dus ook rekening met uw kinderen en huisdieren.

Wedstrijdinformatie

Voor het programma van TRI HUIZEN, klik hier

Voor het parcours van TRI HUIZEN, klik hier

Contact met de organisatie

Alle betrokkenen doen hun best u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Vooraf kunt u hiervoor contact met ons opnemen via email: info@trihard.nl
Mocht u tijdens het evenement toch ernstige overlast ondervinden, dan kunt u bellen: 

— Onze centrale post is vanaf zondagochtend 5 juni 08.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06-44043875
— In geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid, het algemene nummer van de politie: 0900-8844 

 
 
Neem contact met ons op

Kun je je vraag niet vinden in de "FAQ", stel dan je vraag via dit formulier aan ons!

Start typing and press Enter to search